Szkolenie okresowe zawodowych kierowców
WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 500 zł Cena promocyjna*: 350 zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe zawodowych kierowców

CENNIK

Płatność w całości: 500 zł
Płatność w całości cena promocyjna*: 350 zł


Cena 350 zł przeznaczona jest dla grup minimum 5 osobowych

Zapisz się i opłać kurs

DOKUMENTY DO PORBRANIA

NAJBLIŻSZE TERMINY Szkolenie okresowe zawodowych kierowców

spotkanie organizacyjne

rozpoczecie kursu

Najważniejsze informacje

Kurs obejmuje:

35 godzin zajęć teoretycznych

Szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy

Kurs otrzymał Akredytację co jest potwierdzeniem wysokiego poziomu szkolenia.

Szkolenie okresowe zawodowych kierowców

Szkolenie okresowe jest niezbędne dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy i świadectwo na przewóz osób lub rzeczy. Świadectwo ważne jest tylko 5 lat.

Po zakończeniu takiego szkolenia odbierasz poświadczenie o zakończeniu bez egzaminu .

W naszej szkole jest możliwość ustalenia innego dodatkowego terminu szkolenia np. dla szkoleń grupowych lub indywidualnych.

Przypominamy - po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego będzie potrzebne badanie lekarskie i psychologiczne, które trzeba dostarczyć do wydziału komunikacji (zostanie dokonany odpowiedni wpis w prawo jazdy tzw. kod 95).

Szkoła Jazdy Kursant jako jedyna we Wrocławiu przeprowadza kurs kwalifikacji na przewóz rzeczy/osób z wykładowcami z Inspekcji Transpotru Drogowego. Wiedza instruktorów oraz bierzące zmiany w przepisach przekazywane są na zajęciach. Dodatkowo szkolenie z tachografem cyfrowym i omawianie testów egzaminacyjnych to atuty i wyższość szkolenia nad szkoleniem z udziałem e-learningu.

Nie zapisuj się na kurs w systemie e-learningu (wszystkie godziny szkolenia musisz odbyć w danym ośrodku szkolenia ) siedząc przed komputerem i przechodząc etapy szkolenia. Komputer nie odpowie na Twoje pytania i wątpliwości nie będziesz też rozwiązywał testów które później będą na egzaminie Państwowym.

1. Podstawa prawna szkoleń okresowych

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr125, poz. 874 ze zmianami)

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawieszkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz.805 ze zm.).

2. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

1a) posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej:· jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo,

b) studiuje od conajmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Czas trwania bloków programowych

Szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

4. Szkolenie okresowe.

Kierownik Ośrodka Szkolenia wydawał będzie świadectwo kwalifikacji zawodowej osobom, które ukończyły wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.