Kurs na montera rusztowań
WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 750 zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Kurs na montera rusztowań

DOKUMENTY DO PORBRANIA

NAJBLIŻSZE TERMINY Kurs na montera rusztowań

spotkanie organizacyjne

rozpoczecie kursu

Najważniejsze informacje

Kurs obejmuje:

80 godzin zajęć teoretycznych

Certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Monter rusztowań

Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 16.00 w głównym biurze przy ul. Tarnogajskiej 5/9.

Program naszego kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu montażysty rusztowań.

Program szkolenia:

Zajęcia praktyczne obejmują:

Czas trwania: 80 godzin.

Kurs montera rusztowań – kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych – książeczka montera rusztowań.

Osoby, które posiadają książeczkę operatora maszyn roboczych np. z uprawnieniami na koparko-ładowarki wydaną przez IMBiGS uzyskują wpis w tej samej książeczce – w związku z tym prosimy o dostarczenie książeczki.

Minimalne warunki przyjęcia na kurs: