WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 999 zł Cena promocyjna*: 500 zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Doskonalenie techniki jazdy kat B

CENNIK

Płatność w całości: 999 zł
Płatność w całości cena promocyjna*: 500 zł(*) Cena promocyjna jest dla grup 5 osobowych

Zapisz się i opłać kurs

DOKUMENTY DO PORBRANIA

NAJBLIŻSZE TERMINY Doskonalenie techniki jazdy kat B

spotkanie organizacyjne

rozpoczecie kursu

Najważniejsze informacje

Wykorzystując tor doskonalenia techniki jazdy przeprowadzamy szereg różnorodnych ćwiczeń od prostych i z pozoru mniej atrakcyjnych po bardziej złożone i efektowne. Poniżej przedstawiamy te, które w chwili obecnej realizujemy podczas szkoleń.

Szkolenie indywidualne trwa 4 godziny

 

Istnieje możliwość zorganizowania imprez motoryzacyjno- integracyjnych.

Dobór poszczególnych ćwiczeń do danej imprezy zależy głównie od jej celu, długości i ilości uczestników.

zapis na szkolenie:


Ćwiczenia zrywu i hamowania – polegają na możliwie najdynamiczniejszym ruszeniu z miejsca startu, możliwie najszybszym przejeździe zadanego odcinka drogi oraz jak najkrótszego hamowania z zatrzymaniem w zadanym punkcie. Ćwiczenie wykonywane najczęściej w parach – zawiera elementy rywalizacji.

Cel ćwiczenia - wyuczenie prawidłowego sposobu ruszania (bez zrywania przyczepności i palenia sprzęgła), przyśpieszania oraz awaryjnego hamowania.

Formy realizacji:

Zryw i hamowanie na zadanych odcinkach o różnej długości na nawierzchni o dobrej przyczepności. Uczestnicy startują w parach i rywalizując ze sobą weryfikują swoje możliwości przy różnych prędkościach.

Zryw i hamowanie na zadanych odcinkach o różnej długości na śliskiej nawierzchni ćwiczenie realizowane jest zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej. Dodatkowo można je uatrakcyjnić przeprowadzając konkurs dla najsprawniejszego kierowcy na śliskiej nawierzchni w kategorii zryw i hamowanie. Można również podczas realizacji stawiać uczestnikom przeszkody wodne przed którymi powinni się zatrzymać – w efekcie pokazuje się do czego doprowadza spóźnienie hamowania.

Ćwiczenie hamowania z dużej prędkości, np. 80 – 100 km/h wykonywane na nawierzchni przyczepnej. Podczas tego ćwiczenia dokonujemy pomiaru długości hamowania poszczególnych uczestników i podajemy ich wyniki. Wykonywane najczęściej na autach klientów – poznają możliwości auta. Dodatkowo wykonanie hamowania na bardziej nierównej nawierzchni uwidacznia uczestnikom słabości systemu ABS.

Ćwiczenie hamowania z dużej prędkości, np. 70 – 90 km/h wykonywane na śliskiej nawierzchni. Podczas tego ćwiczenia dokonujemy pomiaru długości hamowania poszczególnych uczestników i podajemy ich wyniki. Wykonywane najczęściej na autach klientów – poznają możliwości auta. Podczas ćwiczenia pokazujemy prawidłowe i błędne hamowania oraz przedstawiamy uczestnikom zalety i wady systemu ABS. Istniej możliwość wykonania tego ćwiczenia z wyłączonym systemem ABS

Ruszanie i zjazd ze wzniesienia:

Ćwiczenie ruszania pod wzniesienie/górkę. Podczas realizacji tego ćwiczenia pokazujemy uczestnikom techniczne możliwości podjazdu w tym i bardzo istotne w zimowych warunkach ruszenie pod górkę bez dodawania gazu.

Zjazd ze wzniesienia. Po wjeździe na wzniesienie pokazujemy uczestnikom technikę zjazdu przedstawiając najczęstsze błędy, np. zjazd na „luzie”, na z wysokim biegu czy z wciśniętym pedałem sprzęgła

Ćwiczenia związane z prawidłową pracą rąk na kierownicy:

Praca rąk na kierownicy podczas prowadzenia pojazdu jest bardzo istotna. Właściwy dobór techniki skrętu zapobiega błądzeniu rąk po kierownicy, wykonaniu zbyt wielu niepotrzebnych ruchów, a także zwiększa znacznie precyzję wykonania manewru skrętu.

Najczęściej wykonywane ćwiczenia:

Slalom ciasny. Pachołki ustawiane są maksymalnie w odległości 1,5 – 2 długości samochodu. Zmusza to kierowcę do dużej pracy kierownicą (skręt rotacyjny/ parkingowy). Podczas ćwiczenia pokazujemy uczestnikom prawidłową technikę pracy kierownicą oraz odpowiedni dobór skrętu oraz toru jazdy. Przy tym ćwiczeniu można wprowadzić element rywalizacji – przejazd z pomiarem czasu oraz wyścig równoległy.

Slalom luźny. Pachołki przy tym slalomie rozstawione są w odległościach pozwalających na przejazd ze znaczną prędkością. Kierowca natomiast powinien się powstrzymać od przekładania rąk na kierownicy i od jej nadmiernego przekręcenia (skręt gokartowy). Podczas ćwiczenia pokazujemy uczestnikom prawidłową technikę pracy kierownicą oraz odpowiedni dobór skrętu oraz toru jazdy. Przy tym ćwiczeniu można wprowadzić element rywalizacji – przejazd z pomiarem czasu oraz wyścig równoległy.

Metody „ciągnij lub pchaj” stanowią prawidłową technikę pracy kierownicą podczas jazdy szosowej. Wspomniana technika wykorzystywana jest w świecie sportów motorowych. Pozwala kierowcy precyzyjnie dobrać skręt kierownicy bez wykonywania zbędnych ruchów oraz pewne „oddanie” jej do pozycji wyjściowej z kołami na wprost. Ćwiczenie realizowane jest na wyznaczonej, krętej trasie. Istnieje możliwość dokonania pomiaru czasu przejazdu.

Ćwiczenia wymagające precyzji i wyczucia pojazdu:

Cofanie z wykorzystaniem luster wstecznych zewnętrznych pojazdu. Ćwiczenie polega na jak najsprawniejszym przejeździe tyłem przez ustawione bramki. Wymaga uwagi i umiejętności korzystania z obu lusterek wstecznych. Wykonywane jest z pomiarem czasu.

Jazda do przodu po ciasnym i bardzo krętym torze jazdy (hipermarket). Założenie ćwiczenia sprowadza się do możliwie najszybszego przejechania przez poustawiane bardzo ciasno bramki bez możliwości cofnięcia i przesunięcia pachołków stanowiących części składowe bramek. Podczas realizacji ćwiczenia uczestnik uczy się w jaki sposób należy prowadzić samochód podczas przejazdu przez miejsca zatłoczone i ciasne. Uczestnik uczy się również jak zachowa się bryła samochodu oraz jakie ograniczenia przejazdu w „ciasnych” warunkach daje nam jedna skrętna oś auta.

Ćwiczenia związane z podsterownością i nadsterownością pojazdu

Ćwiczenia związane z problematyką poślizgów bocznych najlepiej przedstawia się w ruchu po kolistej części toru. Ćwiczenia na kole (asfaltowym rondzie) doskonale przedstawiają problem chęci dokręcenia przez kierowcę kierownicy oraz gwałtownej pracy pedałem przyśpieszenia co przyczynia się w znacznej mierze do budowania lub rozwinięcia poślizgu podsterownego i/lub nadsterownego. Podczas tego ćwiczenia uczestnik poznaje właściwą technikę przejazdu po długich zakrętach oraz ma możliwość wypróbowania systemów kontroli trakcji ESP. Wspomniane ćwiczenie realizowane jest formie wyścigu na dochodzenie może być wykonane na suchej nawierzchni lub częściowo polanej wodą.

Rozwiniecie tego ćwiczenia jest próba na trasie w kształcie owalu o zmiennych warunkach przyczepności (płyta poślizgowa, asfalt, płyta betonowa. Owal składający się z dwóch prostych i dwóch długich zakrętów wnosi szereg niespodziewanych sytuacji dla uczestników. Podczas ćwiczenia zwracana jest uwaga na prędkość wejścia w łuk drogi, moment hamowania i przyśpieszania, a także na optymalny tor jazdy oraz największy problem w postaci wody na drodze. Ćwiczenie doskonale prezentuje problematykę poślizgów bocznych. Realizowane jest w formie wyścigu na dochodzenie – może stanowić również formę konkursu. Podczas przejazdów instruktorzy mogą w formie „niespodzianki” wymusić poślizg auta.

Ćwiczenia związane z hamowaniem

Hamowanie w łuku na nawierzchni o słabej przyczepności (łuk w lewo i w prawo). Podczas ćwiczenia uczestnicy na ograniczonym pasie drogi na śliskiej nawierzchni wykonują hamowanie awaryjne z jednoczesnym skrętem w lewo lub w prawo. Uczestnik doświadcza jak niewłaściwy dobór toru jazdy oraz nieodpowiedni skręt kierownicy wraz z zbyt duża prędkością wpływają na trudności w utrzymaniu się łuku drogi.

Hamowanie na śliskiej nawierzchni na prostej przed pojawiająca się przeszkodą wodną z koniecznością zamiany kierunku (ominiecie przeszkody z hamowaniem). Ćwiczenie wykonuje się przy dużych prędkościach ok.70 – 90 km/h. Podczas prób uczestnik uczy się prawidłowej techniki ominięcia przeszkody w tym powstrzymania się od zbyt gwałtownej i nieadekwatnej do sytuacji pracy kierownicą. Błędne wykonanie często kończy się obrotem samochodu.

Hamowanie jednostronne - jedna część auta jest na nawierzchni o dobrej przyczepności druga na słabej. Wspomniane ćwiczenie często wykonywane jest z wykorzystaniem trawnika. Podczas prób uczestnik poznaje zależności wynikające z hamowania na różnych nawierzchniach i uczy się im przeciwdziałać.

Hamowanie silnikiem i skrzynią biegów. Ćwiczenie wykonywane jest na zadanej trasie przy znacznych prędkościach. Uczestnicy poznają zasady doboru przełożenia skrzyni biegów do określonej sytuacji w tym odpowiedniego biegu do rozpędzania auta oraz do hamowania.

Omijanie przeszkody

Podstawowe ćwiczenie w tym zakresie wykonywane jest na płycie poślizgowej i polega na ominięciu dwóch następujących po sobie przeszkód wodnych pojawiających się w dowolnej konfiguracji. Pojawienie się przeszkody zmusza uczestnika do reakcji i wyboru strony na którą należy przed nią uciec by utrzymać się na drodze (w pasie płyty poślizgowej)

Ćwiczenia ominięcia przeszkody ze zmianą nawierzchni (np. asfalt – trawa) jest w założeniu podobne do powyższego i stanowić może jego uzupełnienie. 

Ćwiczenia związane z optymalizacją toru jazdy

Wykonuje się je za zadanym krętym odcinku toru. Uczestnik poznaje podstawy prawidłowego doboru toru jazdy, co umożliwia zmniejszenie oporów auta i pełniejsze wykorzystanie przyczepności opon, a także uzyskanie w zakręcie większej prędkości – przy zachowaniu bezpieczeństwa przejazdu. Ćwiczenie to można wykonywać w formie rywalizacji oraz posiłkować się „miską” Stewarta która w sposób jednoznaczny wykazuje błąd kierowcy w doborze toru jazdy oraz prędkości. 

Dodatkowo podczas szkoleń/imprez można zrealizować szereg różnej trudności prób „sportowych” z pomiarem czasu. Próbę można dobrać tak by zawierała w sobie elementy które zostały wcześniej przetrenowane. 

Elementy sportowe

Symulacje 

Przykładowe szkolenie dla 15 osób na 5 samochodach 4 h

1. część teoretyczna

2. część praktyczna:

Dodatkowo troleje i/lub miska Stewarta.